Andelsbiodling är för mitt ett perfekt sätt att få skapa intresse för våra pollinatörer och svenska honung. I andelsbiodlingen delar vi på riskerna och möjligheterna. En bra sommar ger både rikligt med honung och fler bisamhällen. Likafullt kan ett dåligt betyda en utebliven honungsskörd och att jag måste stödfodra bina. Sedan jag började med biodling 2012 så har ingen sommar varit den andra lik. 

Din andel och eller andra produkter, bivaxsalvor, honung, pollen, mm, väntar på dig i nätbutiken. Likaså finns även mer info om andelsbiodlingen i nätbutiken.

Honung Marks Bostad AB

Fadderbikupa

Blåbär, hallon, smultron, jordgubbar och äpplen.

Det är bara några bär som vi inte skulle få äta på sommaren om det inte vore för binas makalösa arbete med att pollinera deras blommor. Men bina har det jobbigt idag. De är under press från bla förluster av livsområden, och ett allt mer industrialiserat jordbruk.

Var 3:e tugga vi tar kan vi ta just tack vara bina och utan bina skulle vi förlora 80 % av maten i affären.

Det behövs fler bina i naturen, både vilda solitärbin och humlor samt våra domesticerade honungsbin.

Genom att vara fadder för ett bisamhälle gör ni en stor insats för pollineringen av er närmiljö. Bin jobbar i en radie 2-3 Km från sin bikupa. Det är ett stort område ni hjälper till att pollinera. Det är många barn ni hjälper att få äta hallon i direkt från snåren och fåglar att få mat.

Honungen från ert leasade bisamhälle tillfaller självklart er. Ni får den i burkar som ni får vara med själva och välja med en egen etikett. Där ert varumärke speglas. En riktigt fin present att ge bort eller bjuda på i lunchrummet. Oavsett hur så får ni en väldigt god honung.

Hör av er så berättar jag mer om hur det går till.

Petter