Andelsbiodling

Andelsbiodling

 

Vill du ha honung utan att få kladdet? Eller inte har tid att bli biodlare? Eller vill du bara göra en insats för pollineringen av vår närmiljö?


andelsbiodling delar vi tillsammans på honungen och riskerna. Blir det ett bra år betyder det mer honung och fler bisamhällen. Likaså betyder ett dåligt år, med dåligt väder, etc, att det blir minde honung eller i värsta fall att bina dör. Blir honungsskörden stor eller liten förblir din kostnad ändå densamma. På så sätt ”bi-drar” du till att hjälpa till med pollineringen av Borås och Mark.


För 500 kr får du som andelsbiodlare:

1/10 av honungsskörden från bisamhället.

Möjlighet till att göra studiebesök, skyddsdräkter finns att låna.

Ett nyhetsbrev varje månad under säsong.


 


Nu är andelarna för säsongen 2019 fullbokade.